Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh sẽ trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII

Chiều 18-9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh sẽ trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII. Dự họp có bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Theo đó, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết đầu tư Dự án Tu bổ di tích Trường Phủ Diên Khánh (tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng). Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm các nội dung liên quan đến lộ trình, thứ tự ưu tiên, việc phân công chủ đầu tư đối với việc đầu tư các di tích trên địa bàn tỉnh. Ban cũng thống nhất cao về sự cần thiết đầu tư Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Dự án có tổng mức đầu tư gần 23 tỷ đồng nhằm hoàn thành việc xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy cho các cơ quan Đảng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh; đảm bảo kết nối, tích hợp, xử lý các nguồn thông tin, dữ liệu của tỉnh kịp thời, chính xác, phục vụ tốt cho hoạt động báo cáo, thống kê trực tuyến, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và ra quyết định lãnh đạo trong hoạt động của Đảng bộ tỉnh. Ban đề nghị cơ quan trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, vận hành, khai thác hệ thống sau khi được đầu tư. Ban cũng thẩm tra nội dung UBND tỉnh trình về quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

HẢI LĂNG