Đề xuất trình UNESCO tôn vinh võ cổ truyền Bình Định là di sản nhân loại

Bình Định vừa đề xuất Bộ VH-TT&DL lập hồ sơ võ cổ truyền Bình Định trình UNESCO đề cử ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long ký, nêu rõ: Nhằm tôn vinh đúng giá trị đích thực về khoa học, lịch sử, văn hóa của di sản và định hướng cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị của một di sản nghệ thuật trình diễn truyền thống trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ VH-TT&DL quan tâm xem xét, có văn bản trình Chính phủ đưa di sản Võ cổ truyền Bình Định vào danh mục đề cử lên UNESCO ghi danh, tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời có ý kiến chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp và hỗ trợ UBND tỉnh Bình Định tiến hành lập hồ sơ khoa học di sản Võ cổ truyền Bình Định trong giai đoạn 2021 - 2025.

Từ năm 2011 đến nay, võ cổ truyền Bình Định được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, các ngành nên đã có nhiều bước phát triển. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo ông Nguyễn Phi Long, bên cạnh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - nghệ thuật bài chòi miền Trung; di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - nghệ thuật hát bội Bình Định thì di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - võ cổ truyền Bình Định xuất hiện từ rất sớm, đến thời Tây Sơn vào thế kỷ 18 đã thể hiện rõ nét.

Từ năm 2011 đến nay, Võ cổ truyền Bình Định được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, các ngành nên đã có nhiều bước phát triển. Nổi bật nhất là công tác bảo vệ và phát huy những giá trị đặc trưng của một di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật trình diễn truyền thống, gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao trên địa bàn; góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Định.

Công tác bảo vệ và phát huy võ cổ truyền gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao trên địa bàn góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Định. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Năm 2012, Bộ VH-TT&DL đã ghi danh võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2013, UBND tỉnh Bình Định quyết định thành lập Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, nơi giao lưu, trao đổi về các dòng võ cổ truyền, là ngôi nhà chung của các làng võ cổ truyền Bình Định, là nơi bảo trợ trên 100 võ đường võ cổ truyền Bình Định.

Toàn tỉnh Bình Định hiện có hàng nghìn nghệ nhân đang nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể võ cổ truyền Bình Định, đang thực hành và truyền dạy tại 177 võ đường, CLB võ cổ truyền. Võ cổ truyền Bình Định đã có nhiều võ đường được thành lập, thực hành và truyền dạy ở nhiều nước trên thế giới. Điều đó chứng tỏ di sản võ cổ truyền Bình Định không những có bề dày lịch sử võ học, thể hiện sự phong phú của một di sản văn hóa phi vật thể có ảnh hưởng sâu rộng và lan tỏa ra nhiều nước trên thế giới.

Từ năm 2006 đến nay, Bình Định là nơi đã tổ chức 7 kỳ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam, là nơi giao lưu di sản võ cổ truyền từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với di sản võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Trong hàng nghìn nghệ nhân này, có 4 nghệ nhân ưu tú, 2 đại võ sư quốc tế, 26 đại võ sư quốc gia, 12 võ sư cao cấp, 73 võ sư, 57 chuẩn võ sư, 415 huấn luyện viên. Đặc biệt, từ năm 2006 đến nay, Bình Định là nơi đã tổ chức 7 kỳ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam, là nơi giao lưu di sản võ cổ truyền từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với di sản võ cổ truyền Bình Định.

Vũ Đình Thung

To Top