Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản của địa phương có sản lượng lớn

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tiêu thụ nông sản cho các địa phương đã, đang và sắp vào vụ thu hoạch.

Điểm thu mua vải trên đường 390, huyện Thanh Hà (ảnh tư liệu). Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hiệp hội ngành hàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong vận chuyển, lưu thông để tiêu thụ tại thị trường trong nước sản lượng lớn các mặt hàng nông sản của các địa phương đã, đang và sắp vào vụ thu hoạch được kịp thời, hiệu quả.

Bộ Công Thương giao Vụ Thị trường trong nước làm đầu mối, phối hợp các đơn vị của Bộ chỉ đạo, hỗ trợ hệ thống phân phối truyền thống và hiện đại tăng lượng tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh trong hệ thống từ 2 lần trở lên so với năm cao nhất.

Đồng thời, có nhiệm vụ tăng cường các hoạt động kết nối các doanh nghiệp phân phối lớn với các địa phương thông qua Sở Công Thương để thúc đẩy tiêu thụ nông sản có sản lượng lớn, đã thu hoạch nhưng gặp khó khăn về thị trường; chủ động phối hợp hướng dẫn các địa phương triển khai các hoạt động kết nối trên môi trường số.

Ngoài ra, đề xuất các biện pháp hỗ trợ lưu thông hàng hóa, đảm bảo các phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân được lưu thông thông suốt;

Phối hợp với Sở Công Thương các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị hướng xử lý những bất ổn, nhất là với nông sản, thực phẩm thiết yếu và điều phối giữa các địa phương khi cần.

Mặt khác, Vụ Thị trường trong nước kết nối với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã địa phương ứng dụng thương mại điện tử để phân phối và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt, chủ trì chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các địa phương khẩn trương thực hiện quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đếm năm 2030”.

Bộ Công Thương cũng giao Cục Xúc tiến thương mại tăng cường các hoạt động xúc tiến, kết nối giữa nhà sản xuất, cung ứng với các nhà phân phối, tổ chức xúc tiến thương mại trong nước ở các địa phương thông qua Sở Công Thương; chủ động phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương đối với hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên môi trường số.

Đôn đốc các Hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, ngành hàng, tìm kiếm mở rộng thị trường trong nước để nhanh chóng đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn đã vào vụ hoặc sắp thu hoạch ở các địa phương.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số hướng dẫn các sàn giao dịch thương mại điện tử tạo điều kiện cho người bán, thương nhân kinh doanh nông sản tham gia sàn, đào tạo kỹ năng và vận hành hoạt động kinh doanh trực tuyến;

Hỗ trợ vận chuyển; thanh toán trực tuyến; ưu tiên các thương nhân kinh doanh nông sản tham gia các Chương trình ngày mua sắm trực tuyến; Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia…

Ngoài ra, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm nông sản trên các kênh thương mại điện tử, hỗ trợ các địa phương thúc đẩy tiêu thụ lượng nông sản lớn ở các địa phương trên các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín.

Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường địa phương tập trung triển khai giám sát thị trường, kế hoạch cao điểm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, các hành vi đầu cơ, găm hàng và lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính; kinh doanh hàng nông sản nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và các hành vi gian lận thương mại khác.

Đặc biệt, chú trọng kiểm tra, kiểm soát các giao dịch thương mại trên môi trường trực tuyến, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các mặt hàng nông sản trên thị trường.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 12/5/2021 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, làm đầu mối chủ trì, phối hợp các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện và người áp tải, giao, nhận hàng khi vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất nói chung và các mặt hàng nông sản nói riêng.

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã phân phối có giải pháp ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối trên địa bàn chủ động và tăng khả năng tiêu thụ các mặt hàng nông sản của các địa phương từ 2 lần trở lên so với năm 2020.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phân phối mở thêm các điểm bán hàng cố định và lưu động tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư để mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản, kịp thời phục vụ người tiêu dùng cả trong điều kiện bình thường hay giãn cách, cách ly xã hội.

Các Sở Công Thương phải thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn, đã vào vụ thu hoạch; mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước; tham mưu, báo cáo, đề xuất lãnh đạo địa phương làm việc với lãnh đạo các địa phương khác cùng phối hợp xử lý các vướng mắc trong hoạt động tiêu thụ nông sản trên địa bàn.

Đôn đốc doanh nghiệp, hợp tác xã triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch bệnh; có cơ chế ưu tiên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, các huyện ngoại thành, vùng sâu, vùng xa, biển đảo...

Ngoài ra, phối hợp cùng các đơn vị tổng hợp khả năng dự trữ của các kho cấp đông, trữ lạnh, bảo quản, nông sản, thủy sản và các mặt hàng thiết yếu của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối trên địa bàn để sẵn sàng sử dụng hoặc huy động hỗ trợ các địa phương khác khi cần thiết.

Liên kết với Sở Giao thông vận tải và các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải trên địa bàn xây dựng phương án vận tải hàng hóa thiết yếu, trong đó có các mặt hàng nông sản theo từng cấp độ nhằm hỗ trợ vận chuyển lưu thông hàng hóa trên địa bàn được kịp thời, hiệu quả.

Riêng các Hiệp hội ngành hàng phải phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các thành viên Hiệp hội tăng khả năng tiêu thụ các mặt hàng nông sản của các địa phương, chủ động tổng hợp, đề xuất các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp phân phối ứng phó kịp thời với những biến động bất thường để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

Vận động các thành viên Hiệp hội mở thêm các điểm bán hàng cố định và lưu động tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản, kịp thời phục vụ người tiêu dùng cả trong điều kiện bình thường hay giãn cách, cách ly xã hội.

Chỉ đạo các thành viên tăng cường thực hiện phương thức bán hàng trên môi trường số để phục vụ tối đa nhu cầu của nhân dân trong điều kiện dịch bệnh.

Các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị và gửi về Bộ Công Thương vào ngày 12 và ngày 25 hàng tháng./.

Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

To Top