Nỗ lực nâng cao chất lượng thông tin thống kê

Ngày 6-5, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập (6-5-1946 - 6-5-2021), chào mừng Ngày Thống kê Việt Nam và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ảnh: VGP

Ngày 6-5, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập (6-5-1946 - 6-5-2021), chào mừng Ngày Thống kê Việt Nam và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Nhân dịp này, Tổng cục Thống kê trang trọng công bố Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ban Thư ký ASEAN; công bố Quyết định số 510/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 6-5 hằng năm là “Ngày Thống kê Việt Nam”.

Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, ngành thống kê Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò, vị trí, uy tín đối với Đảng, Nhà nước, cơ quan quản lý các cấp, người dùng tin trong nước và quốc tế. Trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, với tên gọi khác nhau, dù chức năng, nhiệm vụ có thay đổi nhưng nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong 75 năm qua của ngành thống kê đó là biên soạn và cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, những bằng chứng xác thực giúp Đảng, Nhà nước xây dựng, giám sát và đánh giá thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của các bộ, ngành, địa phương. Kế thừa, phát huy những thành tựu và kết quả đạt được, thời gian tới ngành thống kê sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ để phát triển nhanh và vững chắc.

Để làm được điều đó, toàn ngành thống kê tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp: hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê; Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý, quản trị dữ liệu; đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn, phổ biến thông tin thống kê; đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê; tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, để phát triển bền vững, ngành thống kê trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, nhất là công tác phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; phản ánh kịp thời và dự báo những biến động lớn của từng ngành, lĩnh vực; hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh công tác phân tích xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội chính xác, đầy đủ, kịp thời, chuyên sâu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt tất cả các cuộc điều tra, trong đó, đặc biệt là Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Tập trung xây dựng chương trình hành động và kế hoạch chi tiết để triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục đổi mới công tác, phương pháp, chế độ thống kê, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Khẩn trương triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả, phục vụ quản lý, điều hành các cấp.

Nâng cao trình độ chuyên môn với chất lượng đội ngũ ngày càng cao, tập trung đào tạo, đào tạo lại nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin khác, nâng cao vị thế Thống kê Việt Nam trong khu vực và quốc tế theo đúng tinh thần Thống kê thế giới: “Dữ liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn”. Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới…

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Thống kê.

THANH GIANG

To Top