Phát huy trí tuệ của đội ngũ văn nghệ sĩ trong giai đoạn phát triển mới

Ngày 21/1, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai công tác năm 2021; trao giải Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'.

Trao giải Nhất cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương Trương Thị Thương Huyền cho biết, năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng Hội đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế sáng tác theo nhóm, các trại sáng tác. Từ đó đã tạo mở những không gian sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của đội ngũ văn nghệ sĩ… Các hội viên đã đóng góp nhiều tác phẩm có giá trị, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ lòng yêu nước, phản ánh chân thực từng hơi thở cuộc sống, đáp ứng nhu cầu thưởng thức thẩm mỹ ngày càng đa dạng của nhân dân.

Năm 2021, Hội Văn học Nghệ thuật Hải Dương tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”… Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu, đề xuất các nội dung của Đề án phát triển văn học nghệ thuật đến năm 2025, tầm nhìn 2030; tăng cường hoạt động sáng tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức trại sáng tác theo các đề tài…

Trao Giấy khen của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cho các tác giả có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật trong năm 2020.

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương cũng mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy trí tuệ, sáng tạo thêm nhiều tác phẩm phản ánh mọi khía cạnh của đời sống, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung…

Tại hội nghị, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Cuộc thi triển khai từ tháng 12/2019 - 12/2020, nhận được trên 200 tác phẩm tham dự của các hội viên, cộng tác viên tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Thông qua các tác phẩm, các tác giả đã phản ánh cuộc sống, chiến đấu, sự hy sinh thầm lặng, dũng cảm, mưu trí của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, quần chúng nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trao giải Nhì cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc dự thi. Ban tổ chức cũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Giấy khen của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cho tác giả có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật năm 2020.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

To Top