Tạo điều kiện để đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây an toàn, tiết kiệm

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 13-16/4 (nhằm ngày mùng 5 - 8/3 âm lịch).

Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2022, ngày 17/4/2022, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), đồng bào Khmer tổ chức tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây. Trong ảnh: Nghi thức tắm tượng phật bằng nước ướp hương, gột rửa những điều không may mắn năm cũ để sang năm mới mọi sự được như ý. Ảnh minh họa: Tuấn Đức/TTXVN

Để tổ chức tốt ết cổ truyền của đồng bào, Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt việc lãnh đạo tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 trên tinh thần "đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm"; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào Khmer; hướng dẫn, tạo điều kiện để bà con vui Tết phù hợp văn hóa truyền thống. Các địa phương vận động giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền của đồng bào Khmer.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang lãnh đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện tổ chức các hoạt động vui Tết phù hợp truyền thống văn hóa của đồng bào Khmer; tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt việc tốt, người có uy tín tiêu biểu, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào; tổ chức tốt hoạt động Tết Quân - Dân năm 2024 mừng ôl Chnăm Thmây tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng thiết thực, hiệu quả...

Cơ quan chuyên môn tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp mặt cấp tỉnh đại biểu là người Khmer tiêu biểu trên tinh thần vui tươi, đầm ấm, thiết thực; phối hợp, tổ chức đoàn của lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết tại các địa phương.

Cùng với đó, lãnh đạo tổ chức đón Tết gắn với tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đồng thời, đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của phần tử xấu nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các ngành, địa phương tuyên truyền, động viên đồng bào, nhất là người Khmer trên địa bàn tỉnh nêu cao ý thức tự lực, tự cường, ra sức thi đua sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.

Lê Sen (TTXVN)

To Top