Thời gian được nghỉ dưỡng sức do phẫu thuật tối đa trong năm là bao nhiêu?

Bạn đọc hỏi: Thời gian được nghỉ dưỡng sức do phẫu thuật tối đa trong năm là bao nhiêu ngày?

Thăm khám bệnh nhân thực hiện phẫu thuật.

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Ngày 7/7/2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Theo đó, khoản 4 Điều 1 Thông tư này đã bổ sung về thời gian được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa trong năm thay thế khoản 1 Điều 7 Thông tư 59/2015 như sau:

- Thời gian được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa trong một năm do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, nếu chưa có công đoàn thì do người sử dụng lao động quyết định:

Tối đa 10 ngày với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày.

Tối đa 7 ngày với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật.

5 ngày với các trường hợp khác.

- Việc xác định thời gian tối đa được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm được căn cứ theo lần nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau cuối cùng trước khi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Do vậy, nếu bạn phải phẫu thuật thì được nghỉ tối đa 7 ngày.

XM/Báo Tin tức

To Top