Trường hợp nào được hưởng lương hưu khi đóng BHXH đủ 15 năm?

Một trong hai điều kiện để hưởng lương hưu hiện nay là có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, Luật Lao động năm 2019 có một số quy định trường hợp được hưởng lưu hưu khi đóng BHXH đủ 15 năm.

Giải quyết thủ tục hành chính tại xã Khánh Thành (Yên Thành, Nghệ An). Ảnh: XC/Báo Tin tức

Một số bạn đọc hỏi, trong quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động hiện tại có quy định những trường hợp đặc thù có thể được nghỉ hưu sau 15 năm đóng BHXH hay không?

Về vấn đề này, hiện Luật BHXH năm 2014 được sửa đổi một số Điều bởi Bộ luật Lao động năm 2019 chỉ ghi nhận một trường hợp duy nhất đóng BHXH 15 năm được hưởng lương hưu tại khoản 3 Điều 54 Luật BHXH như sau:

Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, thì được hưởng lương hưu.

Theo quy định này, người đóng BHXH đủ 15 năm muốn hưởng lương hưu phải có thêm hai điều kiện sau:

1 - Là lao động nữ làm cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

2 - Đủ tuổi nghỉ hưu: Nghỉ hưu vào năm 2021 phải từ là đủ 55 tuổi 4 tháng; Nghỉ hưu ở những năm sau đó thì mỗi năm tăng thêm 4 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Nếu chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không thuộc trường hợp này, người lao động muốn hưởng lương hưu khi đủ tuổi có thể đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy đủ 20 năm.

XM/Báo Tin tức

To Top