Tuổi trẻ Phú Thọ cần tham gia chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số, phát triển kinh tế, du lịch

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đề nghị tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Phú Thọ cần xác lập các nội dung, hoạt động tham gia giữ gìn, phát huy; tham gia chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số; biết tận dụng để làm nền tảng phát triển kinh tế, du lịch; quảng bá hình ảnh của quê hương Đất Tổ.

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI

Ngày 30/8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tại Đại hội.

Anh Lương ghi nhận, thời gian qua tổ chức Đoàn và tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết, góp sức tích cực vào những kết quả nổi bật của địa phương, đưa Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh đứng trong tốp đầu về trình độ phát triển của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Nổi bật là các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã biết cách tận dụng, phát huy những đặc trưng, truyền thống của quê hương Phú Thọ để tổ chức tốt các hoạt động cho thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử; tham gia giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nhất là việc quảng bá giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ; hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian ở các địa phương, tạo nên đặc trưng riêng có của tỉnh.

Anh Nguyễn Ngọc Lương (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, anh Lương nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn cần chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ thành việc làm thường xuyên, hằng ngày và quan trọng đối với mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong triển khai ba phong trào hành động cách mạng, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là nội dung được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ xác lập khâu đột phá là "cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh"; đồng thời, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ then chốt về đẩy mạnh cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của một số ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Theo anh Lương, đây là những nội dung thanh niên Phú Thọ phải là những người tiên phong tham gia tích cực thực hiện. Để làm được việc đó, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh cần không ngừng suy nghĩ để tận dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; phát huy hơn nữa sức sáng tạo, các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của thanh niên để tham gia có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, Phú Thọ với lợi thế lớn, là tỉnh có truyền thống lịch sử, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc; là vùng đất Tổ và có hai di sản là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ cần cụ thể hóa Nghị quyết để xác lập các nội dung, hoạt động tham gia giữ gìn, phát huy, đặc biệt là tham gia chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số.

Các đồng chí cần xây dựng các giải pháp hết sức cụ thể, phù hợp để thực hiện chủ trương tham gia giữ gìn, quảng bá các di sản văn hóa, con người, quê hương Phú Thọ. Tuổi trẻ cần phải là những người biết tận dụng chính những lợi thế về văn hóa của địa phương để làm nền tảng phát triển kinh tế, du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh của quê hương Đất Tổ đến bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc và trên thế giới", anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Trong số 225 đại biểu tham dự Đại hội, có 37 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Trong ảnh, nữ đại biểu Đinh Hồng Thảo (thứ hai từ phải sang) dân tộc Mường, sinh viên ĐH Hùng Vương.

Anh Lương cũng lưu ý, các cấp bộ Đoàn của Phú Thọ cần chú trọng quan tâm đến các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên thông qua các chương trình, nhất là những nhu cầu thiết thân của tuổi trẻ. Các hoạt động của Đoàn phải góp phần tạo môi trường để thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm, khởi nghiệp sáng tạo; rèn luyện sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và kỹ năng thực hành xã hội.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở. Phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức Hội LHTN và các tổ chức thành viên tập thể của Hội.

"Tôi kỳ vọng, sau 5 năm tới, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ tạo dựng được những môi trường để thanh niên thực hiện khát vọng, phát triển bản thân. Vì chính những môi trường hôm nay các cấp bộ đoàn tạo ra, là tiền đề quan trọng để hình thành lớp thanh niên, nguồn nhân lực cho sự phát triển, những chủ nhân tương lai của tỉnh Phú Thọ", anh Lương bày tỏ.

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ tuổi trẻ" cho các cá nhân.

Xuân Tùng - Trọng Tài

To Top