Can Lộc tuyển 6 viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

UBND huyện Can Lộc thông báo tuyển dụng 6 viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2022

1. Số lượng: 6 chỉ tiêu

1.1 Vị trí việc làm tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thông

a. Vị trí việc làm Thư viện: 1 chỉ tiêu Thư viện viên hạng III, mã số V.10.02.06

- Có bằng đại học trở lên, chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

b. Vị trí việc làm Di sản văn hóa du lịch: 1 chỉ tiêu Hướng dẫn viên văn hóa hạng III, mã số V.10.07.23

- Có bằng đại học trở lên, thuộc các ngành, chuyên ngành: Lịch sử; Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Văn hóa du lịch; Quản trị du lịch và lữ hành.

c. Vị trí việc làm Kỹ thuật âm thanh - ánh sáng: 1 chỉ tiêu Âm thanh viên hạng IV, mã số V.11.09.26

- Có bằng cao đẳng trở lên, thuộc các ngành, chuyên ngành: Nghệ thuật nghe - nhìn; Điện tử - viễn thông.

1.2. Tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi

a. Vị trí việc làm Chăn nuôi Thú y - Thủy sản: 1 chỉ tiêu Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, mã số V.03.04.11

- Có bằng đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành: Thú y, chăn nuôi thú y; Bệnh học thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Công nghệ sinh học.

b. Vị trí việc làm Trồng trọt, Bảo vệ thực vật: 2 chỉ tiêu Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III, mã số V.03.03.08

- Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Nông học, Nông nghiệp, Lâm nghiệp

2. Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: Nộp phiếu đăng ký dự tuyển 30 ngày (kể từ ngày 31/8/2022 đến 30/9/2022) trong giờ hành chính ngày làm việc trong tuần.

- Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND huyện Can Lộc

- Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng:

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng và các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 3118/TB-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện Can Lộc, được niêm yết tại UBND huyện và trên cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc (https://canloc.hatinh.gov.vn).

To Top