Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước: 60 năm tròn sứ mệnh bảo vệ và phát huy giá trị tài sản tư liệu quốc gia

Sáng 31.8, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (4.9.1962 - 4.9.2022). Đây là cơ quan có tư cách pháp nhân đầu tiên của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý tập trung, thống nhất công tác lưu trữ và trực tiếp quản lý Kho lưu trữ Trung ương.

Lễ kỷ niệm niệm 60 năm ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (4.9.1962-4.9.2022)

Ngày 4.9.1962, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102-CP về việc thành lập Cục Lưu trữ trực thuộc Phủ Thủ tướng. Cục Lưu trữ là cơ quan có chức năng giúp nhà nước quản lý tập trung, thống nhất công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ quốc gia trong phạm vi cả nước, thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho nhà nước trong việc ban hành các chế độ, quy định về công tác lưu trữ. Điều này đã khẳng định bước tiến quan trọng về xây dựng tổ chức của ngành lưu trữ Việt Nam. Từ đây, nước ta có cơ quan quản lý cao nhất về công tác lưu trữ, là cơ sở để xây dựng ngành lưu trữ với hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hệ thống các văn bản pháp luật và cơ sở khoa học nghiệp vụ ngày càng hoàn chỉnh hơn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà biểu dương những đóng góp to lớn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong việc lưu trữ, phát huy
tài sản tư liệu quý giá của quốc gia

Hiện nay, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quản lý trên 30km giá tài liệu có ý nghĩa quốc gia, được viết bằng các ngôn ngữ Hán - Nôm, Pháp, Việt… trên các vật mang tin bằng giấy, mộc bản, phim ảnh, ghi âm... Những tài liệu này được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu ở Việt Nam từ thế kỷ XV cho đến ngày nay. Đây là bằng chứng lịch sử quý giá chứa đựng giá trị thông tin xác thực về nhiều vấn đề, sự kiện thuộc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phản ánh thành tựu sáng tạo của nhân dân qua các thời kỳ, góp phần xác lập, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Theo Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng, 60 năm qua, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu và xây dựng trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quan trọng, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác văn thư, lưu trữ thời kỳ mới.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh:"Tài liệu lưu trữ quốc gia chính là di sản mang hồn cốt của dân tộc"

"Có thể nói, tài liệu lưu trữ quốc gia chính là di sản mang hồn cốt của dân tộc. Trong 60 năm qua, những tài liệu đã phục vụ các cơ quan chức năng nghiên cứu về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp những bằng chứng pháp lý để chứng minh chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và phục vụ công tác người dân" - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng nói.

Trong nhiều năm, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã chủ động phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, cung cấp thông tin tài liệu bằng nhiều hình thức khác nhau như: công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử; biên soạn, xuất bản hơn 100 đầu sách; xây dựng 20 phim tài liệu phát sóng trên kênh đài truyền hình quốc gia và địa phương; tổ chức hàng trăm cuộc trưng bày, triển lãm tài liệu trong nước và quốc tế…

Với những kết quả đạt được, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã được Đảng và Nhà nước đã ghi nhận, đánh giá cao và tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì năm 2002; Huân chương Lao động hạng nhất năm 2006; Huân chương Hồ Chí Minh năm 2007…. và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 60 năm hình thành và phát triển, chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu to lớn và truyền thống vẻ vang của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Từ một cơ sở lưu trữ đơn sơ ban đầu, với vài chục người thực hiện nhiệm vụ, chưa được đào tạo một cách bài bản, đến nay chúng ta đã xây dựng và phát triển được 4 trung tâm lưu trữ quốc gia lớn, với thế hệ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngày càng chuyên nghiệp, lưu giữ một khối lượng tài liệu vô cùng to lớn và có giá trị.

Trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, đòi hỏi Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phải đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong công tác văn thư và bảo quản phát huy cao độ giá trị tài liệu lưu trữ, nhằm phục vụ rộng rãi, hiệu quả công chúng và xã hội, đáp ứng yêu cầu kiến thiết quốc gia hưng thịnh trên mọi phương diện.

"Theo đó, 4 nhiệm vụ quan trọng cần tập trung bao gồm: Một là, tập trung tham mưu lãnh đạo bộ xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách đủ mạnh, chặt chẽ trên cơ sở tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, trong đó trọng tâm là việc lưu trữ sửa đổi và các văn bản pháp luật về quản lý tài liệu điện tử, lưu trữ tư nhân và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Hai là, tham mưu lãnh đạo Bộ và chủ động tập trung xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ chuyên nghiệp. Ba là, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, thực hiện chuyển đổi số và quản lý an toàn tuyệt đối tài liệu lưu trữ quốc gia. Bốn là coi trọng và tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, mở rộng hơn nữa hợp tác quốc tế, cập nhật các thông tin khoa học nghiệp vụ để vận dụng vào công tác lưu giữ ở Việt Nam, cũng như khẳng định vị thế của lưu trữ Việt Nam trên trường quốc tế", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chỉ rõ.

Tại Lễ Kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; 29 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tích cực trong việc phát huy, phát triển ngành văn thư lưu trữ nhà nước.

Tin: Thái Minh, Ảnh: Hồ Long

To Top