Bộ sách 'Nếp cũ: Cầm-Kỳ-Thi-Họa', tìm về cội nguồn dân tộc

Bộ sách 'Nếp cũ: Cầm-Kỳ-Thi-Họa' (NXB Trẻ, 2023) của nhà văn, nhà nghiên cứu Toan Ánh là một phần của toàn bộ sách Nếp cũ.

Tác phẩm “Nếp cũ: Cầm-Kỳ-Thi-Họa” cung cấp cho người đọc những hiểu biết cần thiết về cội nguồn của dân tộc, về những phong tục, tập quán, lễ nghĩa phong hóa xưa nay của ông cha ta. Biết những điều tốt đẹp, nhận chân giá trị đích thực những gì thuộc về văn hóa cổ truyền, những cái hay, cái lạ của ông cha từ thời mở nước và giữ nước đặng gìn giữ những vốn quý hay, lạ, hợp lẽ đời, để đối nhân xử thế đầy nhân hậu, yêu thương và đồng cảm giữa người với người trên quê hương Việt Nam.

Với tác phẩm "Nếp cũ: Cầm-Kỳ-Thi-Họa", tác giả gởi đến người đọc những giá trị tinh thần của người Việt xưa thông qua 4 hình thức là cầm (gảy đàn), kỳ (đánh cờ), thi (làm thơ), họa (vẽ). “Nếp cũ: Cầm-Kỳ-Thi-Họa” là những ghi chép về nghệ thuật Cầm ca của ta (các loại nhạc khí, các điệu hò điệu hát..), các môn cờ, thơ ca và họa.

Được thuật lại qua các câu chuyện viết “hấp dẫn, và dồi dào về chi tiết”, tác phẩm của Toan Ánh là một tài liệu quý cho những ai muốn tìm hiểu và nghiên cứu về văn hóa Việt Nam.

Theo Báo Đà Nẵng

To Top